Oppervlakte 4000m2 650 grindkernen in opdracht van Koenenbouw Emmen (2020). Tijdens de bouw bleek de lemen ondergrond niet geschikt voor het plaatsen van de super vlakke betonvloer. Vervolgens de Grindkernen aangebracht terwijl fundering al was geplaatst.